בעבר, כתיבת צוואה היתה נפוצה רק בקרב בעלי ממון או במקרים משפחתיים מיוחדים שדרשו זאת. כיום, עריכת צוואה והגדרת חלוקת הרכוש לאחר הפטירה הפכו לנורמה כמעט בכל בית.

צוואה היא כלי רב עוצמה המאפשר לשלוט ברכוש אף לאחר הפטירה. צוואות “רגילות” כוללות הנחיות להעברת נכסים ליורשים, אך במקרים רבים צוואה יכולה לכלול מנגנוני שליטה ואופציות ביצוע נוספות שישרתו טוב יותר את רצונך.

ברוב המוחלט של המקרים, צוואה עדיפה על ירושה לפי דין. לדוגמה, במשפחה רגילה עם הורים וילדים, הצוואה מאפשרת להשאיר את הרכוש ברשות בן הזוג שנותר בחיים ולמנוע ירושת הילדים טרם פטירת שני ההורים. בצוואה ניתן להבטיח גם את חלקם של הילדים לאחר פטירת ההורה הנותר ולמנוע שימוש בלתי ראוי ברכוש של בן הזוג באופן שירושת הילדים תישלל.

סוגי צוואות ומרכיביהן חוק הירושה מכיר בארבע צורות כתיבת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. הנפוצה ביותר היא צוואה בעדים – הנכתבת ונחתמת בנוכחות עדים המאשרים את תוכנה ונסיבות כתיבתה.

כל צוואה מכילה 3 רכיבים מרכזיים:

  1. זהות היורשים – הישירים והחלופיים
  2. הוראות חלוקת העיזבון – באחוזים או במנות
  3. תנאים ותניות – כלי שליטה בירושה לאחר הפטירה

צוואה מאפשרת תכנון הורשה שייטיב עם היורשים ויגשים את מטרותיך. חשוב לשלבה עם שיקולי מס ומנגנונים למניעת חבות מס, במיוחד בעיזבונות הכוללים עסקים משפחתיים. תכנון צוואה מקצועי יכלול גם הנחיות למניעת סכסוכים עתידיים על הרכוש.

מדוע לפנות אלינו? למשרדנו ניסיון רב וידע מקצועי בעריכת צוואות פשוטות ומורכבות, אנו נלווה אתכם אישית בכל שלבי עריכת הצוואה ונענה על כל שאלה והתלבטות.

במשרדנו נדאג לערוך צוואה ביסודיות והכי חשוב באנושיות תוך הקשבה ואכפתיות.
פנו אלינו כבר היום לייעוץ משפטי.